Positive Words In Other Languages
Beautiful words

Positive Words In Other Languages

Find below some lists of positive words in other languages. AFRIKAANS – Positiewe Woorde ALBANIAN – Fjalë Pozitive ARABIC – كلمات إيجابية AZERBAIJANI – Müsbət Sözlər BASQUE – Hitz Positiboak BOSNIAN – Pozitivne Riječi CATALAN – Paraules Positives ENGLISH – Positive Words FRENCH […]

Positive Words In Different Languages
Beautiful words

Positive Words In Different Languages

Positive Words Research is working to translate the list of positive words in different languages. Elena Calin, the founder, dreams to translate it in every language of the world. This is not easy work. We […]

fjalë pozitive - listë
Beautiful words

Fjalë pozitive – listë

Lista e fjalëve pozitive nga A deri në Z për secilën shkronjë të alfabetit. Lista e fjalëve të bukura dhe tipareve pozitive të karakterit (mbiemrat pozitivë) – Albanian. Lista e fjalëve pozitive më poshtë paraqet […]