Positive Words In Other Languages
Language

Positive Words In Other Languages

Find below some lists of positive words in other languages. AFRIKAANS – Positiewe Woorde ALBANIAN – Fjalë Pozitive ARABIC – كلمات إيجابية AZERBAIJANI – Müsbət Sözlər BASQUE – Hitz Positiboak BOSNIAN – Pozitivne Riječi CATALAN – Paraules Positives ENGLISH – Positive Words FRENCH […]

fjalë pozitive - listë
Lists of positive words in every language

Fjalë pozitive – listë

Lista e fjalëve pozitive nga A deri në Z për secilën shkronjë të alfabetit. Lista e fjalëve të bukura dhe tipareve pozitive të karakterit (mbiemrat pozitivë) – Albanian. Lista e fjalëve pozitive më poshtë paraqet […]